Verduurzamingsadvies
voor u

Over mij

Mijn naam is Wim-Peter Koolen en biedt onder de naam WP KOOLEN ®, Project Support bij technische vraagstukken in verduurzamingsadvies en verduurzaming.

Wim-Peter Koolen


Ruim 40 jaar verzorg ik als multidisciplinaire adviseur en engineer, Project Support, in verschillende branches voor optimale afstemming tussen mens, werk, techniek en organisatie om de doelen van bedrijven en instellingen te realiseren. Dat heb ik gedaan in eenvoudige, complexe en extreme (werk)omgevingen. Waar de techniek een overheersende rol speelt en waar van mensen het uiterste wordt gevergd.

Door mijn technische opleidingen (HBO Elektrotechniek & Werktuigbouwkunde), werkervaringen, leidinggevende ervaring en commerciële- en onderhandelingsvaardigheden ben ik in staat een (werk)omgeving zo te ondersteunen en in te richten dat techniek de mens maximaal gaat dienen en de kracht, mogelijkheden en prestaties van de mens op een duurzaam en natuurlijke wijze behoud en/of vergroot.

Recent heb ik mijn vakbekwaamheid uitgebreid om energielabels en maatwerkadvies voor woningen en utiliteitsgebouwen opstellen. Mijn kennis, ervaringen en vooropleidingen zijn een waardevolle aanvulling voor technische vraagstukken in verduurzamingsadvies en verduurzaming.

Naast mijn goede technische opleidingen heb ik ook leidinggevende ervaring en ben in het bezit van commerciële- en onderhandelingsvaardigheden. Dit maakt mij tot een waardevolle kracht die kennis en ervaring kan overdragen, creatief is, resultaatgericht is, problemen kan analyseren, kan coachen, samenwerken, overtuigen en besluiten nemen.

Al jaren loop ik met de gedachte om een advies- en ingenieursbureau in Project Support te beginnen. Ruim 34 jaar werk ik op projectbasis in loondienst bij verschillende werkgevers en sectoren. Soms voor langere periode, soms korte en soms zat ik in between-jobs. Werkgevers of uitzendbureaus dachten dat ik reeds zzp’er was. In december 2023 heb ik daarom de knop doorgehakt om per maart 2024 mijn droom te volgen.

Mijn doel

Mijn doel is om klanten (particulieren), bedrijven of instellingen (opdrachtgevers) te helpen in verduurzamingsadvies en verduurzaming. Dat doe ik rechtstreeks aan woningeigenaren, maar ook als "flexibele schil" voor een bedrijf of instelling in het leveren van "handen en hoofd" in het realiseren van projecten.

Mijn visie

In mijn ideale toekomst woont en werkt iedereen in een prettige, veilige, gezonde, duurzame gebouwen en -(werk)omgevingen. Bedrijven, instellingen, overheden, onderwijsinstanties en burgers werken allemaal samen om dat te bereiken.
WP KOOLEN wil de brug slaan tussen deze partijen, met advies en ondersteuning op het gebied van Bouw, Energie en Duurzaamheid. Ik vertaal technische kennis naar de praktijk en om bij te dragen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN).

Mijn rode draad

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de rode draad in mijn werk. Ik werk aan oplossingen volgens bestaande wetten en regels, met aandacht voor de snel veranderende leefomgeving. Bouw, Energie en Duurzaamheid staan daarbij centraal. Om duurzame én praktische oplossingen te realiseren, denk ik buiten de gebaande paden, gebruik ik mijn gezond- en boerenverstand en werk ik alleen aan opdrachten waar ik zelf achter sta.

Mijn drie kernwaarden staan centraal in mijn werk:

  1. Aandacht | Ik bouw aan onze relatie met jou als opdrachtgever en aan de ontwikkeling van mijzelf. Creativiteit | Ik denk in mogelijkheden en ga voor duurzame, passende en verrassende oplossingen.
  2. Verantwoordelijkheid | Ik sta achter mijn werk: ik ben integer en doelgericht.
  3. Gedrag | Ik ben trots op mijn VOG’s en VGB met verklaring “geen bezwaar”.

Mijn diensten

De vraagstukken op het gebied van Bouw, Energie en Duurzaamheid worden steeds breder. Vaak is een multidisciplinaire aanpak vereist. De adviseur/specialist van WP KOOLEN is multidisciplinair en werkt dan ook nauw samen op werkgebieden Energielabels en Maatwerkadviezen voor Woningen en Utiliteitsgebouwen, Energiebeheer, Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (BENG en Installaties) en Product Engineering. WP KOOLEN ondersteunt u in uw (technische) vraagstukken met toegankelijke diensten. En alles daar tussenin.

Op de website treft u mijn diensten, detacheringsmogelijkheden en projecten met werkervaring aan. Bent u op zoek naar een bepaalde dienst of detachering en staat deze er niet bij, laat het mij dan weten. Wellicht dat ik u toch kan helpen. U kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of detachering.

E-mailen
Bellen