Verduurzamingsadvies
voor u

Energie

Energie is een fundamentele natuurkundige grootheid, dat is een meetbare eigenschap van een natuurkundig verschijnsel. Een belangrijke eigenschap van energie is dat het van de ene vorm naar een andere vorm kan worden omgezet. De eerste wet van de thermodynamica, stelt dat energie niet verloren kan gaan en is bekend als de "Wet van behoud van energie" (energiebehoud). Er kunnen alleen omzettingen van energie plaatsvinden. 

Doordat energie op veel verschillende manieren gemeten kan worden is een door de vele soorten fysische verschijnselen zoals thermisch, mechanisch, straling, chemisch, enz. korte definitie niet mogelijk.  Van al deze metingen kunnen de resultaten uitgedrukt worden in Joule (J), de SI-eenheid van energie en daarmee vergelijkbaar. 

Er kunnen verschillende vormen van energie gedefinieerd (de meest bekende/gebruikte zijn vetgedrukt). Deze omvatten:
• Chemische energie;
• Elastische energie;
Elektrische energie;
Elektromagnetische energie;
• Geluidsenergie;
• Gravitatie-energie (energieverandering in een gravitatieveld);
• Kernenergie (nucleaire energie);
• Kinetische energie (bewegingsenergie);
• Potentiële energie;
• Vervormingsenergie;
• Lichtenergie;
• Magnetische energie;
• Massa (E = m•c²);
• Straling;
Warmte (thermische energie)

WP KOOLEN is actief in de energie vormen Elektrische en Elektromagnetische energie met Elektrotechniek en Warmte (thermische energie) met Werktuigbouwkunde, Installatietechniek en Bouwkunde.

E-mailen
Bellen