Verduurzamingsadvies
voor u

Elektrotechniek

Elektrotechniek (Engels: electrical engineering) is een omvangrijke technische discipline die zich bezighoudt met de studie en de toepassing van elektriciteit en elektromagnetische velden. Mensen die opgeleid zijn in de elektrotechniek heten elektrotechnici.  

WP KOOLEN is actief in de technische discipline Elektrotechniek op onderstaande (deel)gebieden:

Energietechniek

Het vakgebied energietechniek houdt zich niet alleen bezig met elektriciteitsopwekking en de elektrische distributienetwerken, maar ook met elektrische scheiders en materialen (bijvoorbeeld isolatoren) die hoge spanningen en stromen kunnen weerstaan en schakelen (hoogspanning). Met elektrotechnische installaties wordt deze hoogspanning verlaagd van hoogspanningsinstallaties naar de gebruikersinstallaties (laagspanningsinstallaties). Omdat de opwekking plaatsvindt met mechanische apparaten (windmolens en turbines) en photovoltaic (PV)-cells is dit gebied eigenlijk een wisselwerking tussen werktuigbouwkunde, mechatronica (mechanica/elektronica) en elektrotechniek.

Laagspanningsinstallatie


Elektrotechnische Installaties

Met elektrotechnische installaties wordt deze hoogspanning verlaagd van hoogspanningsinstallaties (HS) ,norm NEN3840, naar de gebruikersinstallaties (laagspanningsinstallaties (LS)). Hoogspanning is een elektrische spanning boven de 1.000 volt (V) wisselspanning (Ac) (effectief) of 1.500 V gelijkspanning (Dc). De spanning wordt dan ook meestal in kilovolt (kV) uitgedrukt. Het segment tussen 1 kV en 52 kV wisselspanning wordt ook wel middenspanning genoemd volgens de IEC 62271-200.

Gebruikersinstallaties laagspanningsinstallaties zijn de installaties o.a. in gebouwen (woningen, woongebouwen, utiliteitsgebouwen/bedrijfspanden) en vallen onder de normen NEN1010/NEN3140. Laagspanning is een spanning tot de 1.000 volt (V) wisselspanning (Ac) (effectief) of 1.500 V gelijkspanning (Dc). Tot de laagspanning behoort dus ook de netspanning (wisselspanning) van 230/400 V. 

Elektronica

Het vakgebied elektronica houdt zich bezig elektronische componenten zoals actieve componenten (weerstanden, condensatoren, spoelen) en passieve (niet-lineaire) componenten (transistoren en andere halfgeleiders). In elektrische netwerken worden deze actieve en niet-lineaire componenten tot schakelingen geconstrueerd tot een functioneel product (elektronisch apparaat). Miniaturisatie hiervan heeft geleid tot intergrated chips (IC’s), van eenvoudige tot complete microprocessors.

Vermogenselektronica

Waar in de vakgebied elektronica doorgaans sprake is van geringe tot zeer kleine vermogens, spreekt men van het vakgebied vermogenselektronica als er geschakeld wordt met grote tot zeer grote stromen en/of hoge tot zeer hoge spanningen.

Elektromechanica

Elektromechanica is het vakgebied waar met behulp van elektromagnetische velden mechanica in beweging wordt gebracht of andersom. Denk hierbij aan elektromotoren, relais, dynamo's en elektromagneten.

Minder bekend is dat onderstaande vakgebieden ook behoren tot de technische discipline Elektrotechniek:

Telecommunicatietechniek

Het vakgebied telecommunicatietechniek gebruikt voor het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere verbindingen zoals een coaxkabel, glasvezelkabel of de radiosignalen.

Meettechniek

Het vakgebied meettechniek omvat het meten met behulp van elektrotechniek. Metingen aan een elektrisch circuit veranderen echter automatisch de elektrische spanningen en stromen binnen dat circuit. 

Meet- en regeltechniek

De vakgebied meet- en regeltechniek is een specifieke tak van de elektrotechniek, met raakvlakken in de pneumatiek, hydrauliek en procestechniek. Bij de meet- en regeltechniek houdt men zich bezig met het meten en regelen van bijvoorbeeld grootheden in industriële processen. Een vergevorderde afgeleide van de meet- en regeltechniek wordt ook wel procesautomatisering genoemd.


E-mailen
Bellen