Verduurzamingsadvies
voor u

Maatwerkadviseur Utiliteit

Energieprestatie Maatwerkadviseur Utiliteit (EP-MWA-U adviseur)

De werkzaamheden in het kader van het opstellen van een maatwerkadvies worden uitgevoerd door een EP-maatwerkadviseur Utiliteitsbouw (ook wel EP-Maatwerkadviseur Utiliteit genoemd).

Ik beschik over

Eisen aan de vakbekwaamheid van de EP-maatwerkadviseur Utiliteitsbouw:

Een ‘EP-maatwerkadviseur U heeft:

 • Een geldig bewijs van Vakbekwaamheid ‘Energieprestatie Adviseur Utiliteitsbouw Basis of Detail’, én
 • Een geldig bewijs van Vakbekwaamheid ‘EP-maatwerkadviseur Utiliteitsbouw’.

Te verrichten activiteiten

De EP-maatwerkadviseur Utiliteitsbouw verricht een aantal activiteiten. Onderstaand is aangegeven welke werkzaamheden de EP-maatwerkadviseur Utiliteitsbouw verricht in het kader van het maken van een maatwerkadvies:

 • Intake;
 • Informeren opdrachtgever;
 • Opname;
 • Invoer en fitprocedure;
 • Samenstellen maatregelenpakketten en doorrekening kosten;
 • Opstellen van het maatwerkadvies;
 • Levering van het maatwerkadvies;
 • Registreren;
 • Bewaren van gegevens (projectdossier).

[bron: BRL9500-MWA-U, datum: 01-07-2023, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ ®-procescertificaat voor het afgeven van een Maatwerkadvies voor utiliteitsgebouwen.]

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over Project Support van een Energieprestatie (EP) Maatwerkadviseur Utiliteit voor uw project of opdrachtgever nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of interim opdracht.

E-mailen
Bellen