Verduurzamingsadvies
voor u

Erkende Maatregelenlijsten (EML)

In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan. De geactualiseerde (2023) Erkende maatregelenlijst (EML) is in de Omgevingsregeling opgenomen.

De Activiteitenregeling is per 1 januari 2024 niet meer van kracht.

Glastuinbouw

Een aparte EML is er voor de glastuinbouw. Er zijn specifieke maatregelen voor deze sector op de gebouwen- en processenlijsten opgenomen.

Wat houdt de EML-systematiek in?

De energiebesparingsplicht houdt in dat u alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitvoert. U kunt aan deze plicht voldoen door alle, voor u toepasselijke, erkende maatregelen uit te voeren.

Opbouw van de EML

De EML bestaat uit 3 onderdelen (lijsten): voor Gebouwen, Faciliteiten en Processen.

Elk van die lijsten is onderverdeeld in een aantal categorieën. Per categorie zijn één of meer erkende maatregelen opgenomen. U bepaalt zelf op basis van de situatie op uw locatie welke categorieën voor Faciliteiten en Processen voor u relevant zijn. De categorieën voor Gebouwen zijn altijd relevant.

Wanneer is een maatregel van toepassing?

Daarnaast is voor elke erkende energiebesparend maatregel omschreven wanneer deze van toepassing is. Van toepassing houdt in dat voor de beschreven situatie de maatregel zich in 5 jaar of minder terugverdient. Dit hangt bijvoorbeeld af van:

  • De huidige situatie (uitgangssituatie) voor de betreffende maatregel;
  • Eventuele economische en technische randvoorwaarden;
  • Of zich een natuurlijk moment voordoet.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over de Erkende Maatregelenlijsten (EML) of Project Support Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor uw bedrijf, instelling of opdrachtgever nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of interim. 

[Bron: RVO]

E-mailen
Bellen