Verduurzamingsadvies
voor u

Werktuigbouwkunde

Werktuigbouwkunde kan men onderscheiden in:

 1. Werktuigbouwkunde of werktuigkunde is een technische studie gericht op het ontwerpen van dynamische voorwerpen of statische constructies. 
 2. Werktuigbouwkunde is ook van toepassing op installatietechniek met werktuigbouwkundige installaties. 

Mensen die opgeleid zijn in werktuigbouwkunde heten werktuigbouwkundigen.

 1. Werktuigbouwkunde of werktuigkunde  

De werktuigbouwkunde wordt opgesplitst in een aantal deelgebieden:

De theorie omtrent de werktuigbouwkunde omvat onder andere:

 • Machinebouw;
 • Scheepsbouw;
 • Offshore;
 • Olie- en gaswinning;
 • Onderzoek en toepassing;
 • Energie- en aandrijftechniek;
 • Staal- en constructiebouw;
 • Materiaalkunde.
 • Constructieprincipes;
 • Constructieleer;
 • Mechatronica;
 • Overbrenging;
 • Sterkteberekeningen;
 • Stromingsleer;
 • Tribologie.

Werktuigbouwkunde is een heel breed begrip dat zich uitspreidt over verschillende vakgebieden en specialisaties. Over het algemeen kunnen werktuigbouwkundigen zich specialiseren in één of meer van de volgende subdisciplines:

 • Materiaalkunde: de studie en manipulatie van materialen om nieuwe producten te maken of bestaande te verbeteren;
 • Automotive engineering: het ontwerp en de fabricage van auto's en andere motorvoertuigen;
 • Lucht- en ruimtevaarttechniek: het ontwerp en de fabricage van vliegtuigen en ruimtevaartuigen;
 • Biomedische technologie: het ontwerp en de fabricage van medische hulpmiddelen en apparatuur;
 • Thermische engineering: de studie van warmteoverdracht en thermodynamische principes.

Materiaalkunde

Een van de belangrijkste aspecten van werktuigbouwkunde is de studie hoe materialen zich onder verschillende omstandigheden gedragen. Werktuigbouwkundigen moeten een grote kennis hebben van natuurkunde en wiskunde om het gedrag van materialen te begrijpen en berekeningen te maken. Ze moeten ook weten hoe ze deze kennis kunnen gebruiken voor praktische toepassingen. 

Automotive engineering

Automotive engineering is een tak van werktuigbouwkunde die gespecialiseerd is in het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van auto's en auto-onderdelen. Werktuigbouwkundigen in de auto-industrie zijn verantwoordelijk voor de veilige en efficiënte werking van voertuigen. Ze kunnen aan alles werken, van voertuigmotoren en transmissies tot remmen en ophangingssystemen. 

Lucht- en ruimtevaarttechniek

Lucht- en ruimtevaarttechniek is de subspecialisatie van werktuigbouwkunde die zich bezighoudt met het ontwerp, de constructie en het onderhoud van vliegtuigen en ruimtevaartuigen. Lucht- en ruimtevaartingenieurs zijn ervoor verantwoordelijk dat vliegtuigen en ruimtevaartuigen veilig en betrouwbaar zijn. 

Biomedische technologie

Biomedische technologie is een subspecialisatie van werktuigbouwkunde die zich bezighoudt met het ontwerpen en ontwikkelen van medische hulpmiddelen en apparatuur. Werktuigbouwkundigen die gespecialiseerd zijn in biomedische technologie zijn verantwoordelijk voor het maken van apparaten die artsen en patiënten helpen bij het diagnosticeren en behandelen van medische aandoeningen.

WP KOOLEN is actief in de technische discipline werktuigbouwkunde op onderstaand (deel)gebied:

Thermische engineering

Thermische engineering is de studie van energie en de overdracht van warmte. Het is een subspecialisatie van werktuigbouwkunde die zich richt op warmteoverdracht, vloeistofdynamica en energieconversie. Werktuigbouwkundigen die gespecialiseerd zijn in thermische engineering werken aan projecten met verwarmings- en koelsystemen, airconditioning, verbrandingsmotoren, turbines, ketels, energiecentrales en koeling. Ze ontwerpen ook apparatuur voor de productie- en verwerkingsindustrie.

2. Werktuigbouwkundige installaties

Een werktuigbouwkundige installatie verwijst naar installaties van machines, werktuigen en systemen die worden gebruikt in gebouwen en industrieën. Het omvat onder andere de klimaatinstallaties (verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) systemen, luchtbevochtiging), sanitair, leidingwerk, pompen, koelsystemen, hemelwaterafvoer (HWA), vuilwaterafvoer (VWA) en meer. Werktuigbouwkundige installaties zorgen ervoor dat gebouwen, bedrijven en faciliteiten goed functioneren en voldoen aan de vereiste normen en specificaties, zoals veiligheid, gezondheid en comfort.

E-mailen
Bellen