Verduurzamingsadvies
voor u

Energieprestatie Adviseur Woningen Basis

Energieprestatie Adviseur Woningen basisopname (EP-W/B adviseur)

Ik beschik over

Eisen die worden gesteld aan de vakbekwaamheid van de 'EP-W/B adviseur:

Een EP-W/B adviseur heeft:

  • Tenminste een werk- en denkniveau overeenkomstig een basisberoepsopleiding, en
  • Een bewijs van Vakbekwaamheid 'Energieprestatie Adviseur Woningbouw basisopname';
  • De basisopname wordt omschreven in het opnameprotocol in ISSO publicatie 82.1.

Aan de bovengenoemde eis voldoet een adviseur ook als hij/zij beschikt over:

  • Een bewijs van Vakbekwaamheid 'Energieprestatie Adviseur Woningbouw, detailopname'.
  • Een bewijs van vakbekwaamheid 'Energieprestatie Adviseur Utiliteitsbouw basisopname';
  • Een bewijs van vakbekwaamheid 'Energieprestatie Adviseur Utiliteitsbouw detailopname'.

Verder beschikt een 'EP-W/B adviseur over de volgende vakbekwaamheden:

  • Is in staat om volgens de voorschriften van de BRL 9500-W een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van een woning of woongebouw waarvoor het energieprestatie-rapport detailopname moet worden opgesteld;
  • Is in staat om volgens de voorschriften van de BRL 9500-W op basis van gegevens uit een opname de Energieprestatie van een woning of woongebouw te berekenen;
  • Is in staat om staat om volgens de voorschriften van de BRL 9500-W een energie-prestatierapport op te stellen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over Project Support van een EP-W/B adviseur voor uw project of opdrachtgever nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of interim opdracht.

[bron: BRL 9500-W Energieprestatie woningen en woongebouwen (methode 2020), Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL-EPBD ®-procescertificaat voor 'Energieprestatie gebouwen', 28-11-2019] 

E-mailen
Bellen