Verduurzamingsadvies
voor u

Energieadviseur

Als energieadviseur denk ik strategisch met woningeigenaren, bedrijven en instellingen mee op het gebied van de energietransitie. Ik ontzorg in hun energiebeheer. Mijn adviezen zijn maatwerk en gaan verder dan alleen het vakinhoudelijke.

Hierbij maken we gebruik van de aanpak met de Trias Energetica:

 • Een eerste stap, stap 1 is om de energiebehoefte (energievraag, EP1) te beperken.
 • Stap 2 is het gebruik van duurzame energie, het aandeel hernieuwbare energie (EP3).
 • En stap 3, indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen (primair fossiel energiegebruik, EP2) zo efficiënt en schoon mogelijk.

De Trias Energetica is voornamelijk van toepassing op bestaande gebouwen en in mindere mate voor nieuwbouw. Stap 3 is hierin nagenoeg nihil of zelfs nul.

Ik begeleid woningeigenaren, bedrijven en instellingen bij het terugdringen van de energieverbruiken (energiebeheer):

 • Maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen, zoals zon, wind en water;
 • Zo efficiënt en schoon mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende  energiebehoefte te voorzien;
 • Door deze uitgangspunten op een systematische wijze in te zetten zorgen voor een proactief energiebeleid met concrete doelen, maatregelen, energie- en kostenbesparingen, CO2-reductie en klimaatdoelstellingen.

Energie besparen doe je niet alleen, maar samen. Projecten zoals hieronder genoemd voeren ik zowel zelfstandig als in teamverband (uw medewerkers en/of medewerkers van klant) uit:

 • Energielabels Woningen/Woongebouwen en Utiliteitsgebouwen;
 • Energieprestatie Maatwerkadvies Woningen/Woongebouwen en Utiliteitsgebouwen;
 • Informatieplicht energiebesparing;
 • Erkende Maatregelenlijsten (EML);
 • Uitvoering EML-rapportage;
 • Onderzoeksplicht energiebesparing;
 • EED auditplicht;
 • Uitvoering EED Energie-audits rapportage;
 • Energieonderzoek;
 • Energiescan;
 • Collecteren, analyseren en rapportage van energiedata van energiestromen;
 • Energiemanagementsystemen;
 • Energiekostencontrole;
 • Beoordeling aanbiedingen leveranciers;
 • Energiemaatregelen / Terugverdientijd
 • Verbetervoorstellen reduceren energieverbruik;
 • Energiebewustwording;
 • (Energie) optimalisatie installaties;
 • Implementatie energiebesparingsmaatregelen;
 • Synergie tussen Onderhoud & Beheer en Energiemanagement;

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over Project Support van een Energieadviseur voor uw project of opdrachtgever nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of interim opdracht. 

E-mailen
Bellen