Verduurzamingsadvies
voor u

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze Sustainable Development Goals worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn:

1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede

10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen

2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam

3. Gezondheidszorg voor iedereen

12. Duurzame consumptie en productie

4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

13. Aanpak klimaatverandering

5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen

16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie


Deze Duurzame Ontwikkelingdoelen (Sustainable Development Goals (SDG’s)) vergroten vrede en stabiliteit in fragiele en instabiele regio’s. Ze kunnen de voedingsbodem wegnemen voor conflicten en radicalisering. En zorgen voor herstel van vertrouwen tussen burgers en de staat.

Uitvoering SDG’s

Landen voeren de SDG’s uit op nationaal en internationaal niveau. Voor Nederland is dit SDG Nederland. In 2016 besloten onder meer de Europese Unie en de VN over hun inzet op de uitvoering van de doelen. De VN maakte in juli 2016 afspraken over hoe de voortgang kan worden gevolgd (monitoring) en gemeten (indicatoren). Op basis daarvan wordt de komende jaren gerapporteerd.

Over het werken aan de SDG’s vanuit en door Nederland staat samenwerking tussen ministeries en met maatschappelijke spelers (zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties) centraal. De Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland er voor staat bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en wat er nog moet gebeuren. De overheid kijkt ook naar maatschappelijke initiatieven die al lopen op de thema’s van de verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Een overzicht van deze initiatieven is te vinden op de website van SDG Nederland. Net als andere landen rapporteert Nederland aan de VN over de voortgang.

WP KOOLEN richt zich op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 7, 9, 11, 12 en 13 door kennis en ervaring in te zetten.

E-mailen
Bellen