Verduurzamingsadvies
voor u

EED-auditplicht

De EED-auditplicht is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Heeft u een EED-auditplicht? Dan moet u hierover eens in de 4 jaar rapporteren aan ons. Vanaf 3 juli 2023 kunt u weer rapporteren.

Wat is de EED-auditplicht?

De EED energie-audit (of wel EED-auditplicht) is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De EED-auditplicht geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming of instelling. Ook geeft de energie-audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen met gebouwgebonden installaties, industriële processen en installaties, warmte, inclusief het zakelijk vervoer met een verdieping van het woon-werk vervoer.

Is uw onderneming auditplichtig?

U bent verplicht om de EED-auditplicht uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit) één van  de twee stellingen voldoet:

  1. 250 fte of meer inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
  2. een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen

Een van de eisen van een energie-audit is dat er u een opgave doet van het kosteneffectieve energiebesparingspotentieel. Met de opgave hiervan bedoelen we dat u als onderneming inzichtelijk maakt welke maatregelen kosteneffectief voor de onderneming zijn. De richtlijn heeft kosteneffectiviteit op dit punt niet nader ingevuld. Aannemelijk is dat die niet gelimiteerd is tot een terugverdientijd van 5 jaar. Dit omdat met maatregelen, met een lange terugverdientijd, u wellicht een zeer grote reductie van het energieverbruik zou kunnen realiseren.

Dien een EED energie-rapport op tijd in. Als u niet op tijd aan uw verplichting voldoet, kan het RVO u een last onder dwangsom opleggen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over Project Support EED-auditrapportage voor uw bedrijf, instelling of opdrachtgever nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer e /of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of interim.

[bron: RVO]

E-mailen
Bellen