Verduurzamingsadvies
voor u

Uitvoering EED-rapportage

U heeft een EED Energie-audit rapportage, wat nu?

Veel bedrijven en instellingen leveren elke 4 jaar de verplichte EED Energie-audit rapportage in (EED-auditplicht) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verdwijnt het EED-rapport onder in de la en zoeken we het er weer bij wanneer opnieuw een EED-auditplicht aangeleverd dient te worden met eventueel nog snel een paar uitgevoerde en nieuwe energiebesparende maatregelen. Of wordt het rapport gebruikt om als bedrijf of instelling de ambities daadwerkelijk te realiseren en de energiebesparende maatregelen uit te voeren en te implementeren in het (bedrijfs)proces.

Vaak wordt aan de verplichte EED-auditplicht voldaan, maar komt men niet toe aan de energiebesparingsplicht en worden de energie besparende maatregelen niet uitgevoerd.

Bij bedrijven of instellingen ontbreekt het vaak aan inzicht om tot een verduurzamingsplan te komen. Vaak komt dit door dat zo'n plan tot noodzakelijke opvolging niet breed gedragen worden binnen het bedrijf of instelling en ligt het vaak bij de facilitaire afdeling of zelfs bij één persoon die slechts een paar uurtjes per week er mee bezig is, al dan niet op vrijwillige basis.

De voordelen van actief bezig blijven met de energiebesparingsplicht, vanuit de EED-rapportage:

  • Het bedrijf of instelling blijft zich bewust van de energietransitie waar het zich in bevindt;
  • Financiële budgetten worden vrijgemaakt en/of gereserveerd;
  • Het draagvlak binnen het bedrijf wordt vergroot;
  • Er komt meer energiebewustwording bij medewerkers;
  • Er komt meer informatie (juiste) beschikbaar wat zich vertaalt in een betere EED-rapportage voor de volgende EED-auditplicht;
  • Er vindt energie-reductie plaats, wat zich vertaald naar de CO2 footprint of productiecijferkosten.

Een goed energiebeheer kost geld en tijd, maar uiteindelijk levert het geld en een lagere CO2 footprint op.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over de uitvoering (implementatie) in de EED-rapportage genoemde energiebesparende maatregelen of Project Support uitvoering EED-rapportage voor uw bedrijf, instelling of opdrachtgever nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of interim.

E-mailen
Bellen