Verduurzamingsadvies
voor u

Energieprestatie Adviseur Utiliteit Basis

Energieprestatie Adviseur Utiliteitsgebouwen basisopname (EP-U/B adviseur)

Ik beschik over

Eisen die worden gesteld aan de vakbekwaamheid van de 'EP-U/B adviseur:

Een EP-U/B adviseur heeft:

  • Tenminste een werk- en denkniveau overeenkomstig een hogere beroepsopleiding, en
  • Een bewijs van Vakbekwaamheid 'Energieprestatie Adviseur Utiliteitsbouw basisopname';
  • De basisopname wordt omschreven in het opnameprotocol in ISSO publicatie 75.1.

Aan de bovengenoemde eis voldoet een adviseur ook als hij/zij beschikt over:

  • Een bewijs van Vakbekwaamheid 'Energieprestatie Adviseur Utiliteitsbouw, detailopname'.

Verder beschikt een 'EP-U/B adviseur over de volgende vakbekwaamheden:

  • Is in staat om volgens de voorschriften van de BRL 9500-U een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van een utiliteitsgebouw waarvoor het energieprestatie-rapport detailopname moet worden opgesteld;
  • Is in staat om volgens de voorschriften van de BRL 9500-U op basis van gegevens uit een opname de Energieprestatie van een utiliteitsgebouw te berekenen;
  • Is in staat om staat om volgens de voorschriften van de BRL 9500-U een energie-prestatierapport op te stellen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over Project Support van een EP-U/B adviseur voor uw project of opdrachtgever nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of interim opdracht.

[bron: BRL 9500-U Energieprestatie utiliteitsgebouwen (methode 2020), Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL-EPBD ®-procescertificaat voor 'Energieprestatie gebouwen', 28-11-2019]

E-mailen
Bellen