Verduurzamingsadvies
voor u

Energiecoördinator 

  • Een interim energiecoördinator geeft grip op uw energie
  • Haal beste energie expertise in huis
  • Goedkoper dan zelf organiseren.

Bij veel bedrijven en instellingen staat energiebeheer steeds hoger op de agenda. De onmiskenbaar stijgende prijzen voor elektriciteit en gas vormen samen met het klimaatprobleem daar een logische verklaring voor. Vaak is met eenvoudige maatregelen al een forse besparing op de energienota te bereiken. Bedrijven en instellingen met een hoog energieverbruik en/of een complexe infrastructuur zijn gebaat bij het structureel bewaken en optimaliseren van alle energieverbruikende gebouwgebonden installaties en -processen.

Heeft u geen tijd of geen medewerker maar wel de behoefte aan het opzetten van energiebeheer en ontbreekt het uw bedrijf of instelling aan een voor een (on)bepaalde periode energiecoördinator die de energieambities verwezenlijkt?

Degene die binnen uw bedrijf of instelling verantwoordelijk is voor het energiebeheer – de energiecoördinator – is een schaap met vijf poten. Hij of zij moet op de hoogte zijn van de regelgeving, maar moet ook voldoende inzicht hebben in de technische mogelijkheden en voldoende rekenvaardig zijn. Dit kan een tijdsintensieve bezigheid zijn en vereist specifieke kennis.

Ook communicatieve vaardigheden en organisatietalent zijn eveneens belangrijk; energiebeheer is nu eenmaal een afdelings-overschrijdend onderwerp. Tenslotte is ook commercieel inzicht onmisbaar, zeker in de huidige markt met veel energiebesparende producten en –systemen waarbij maatwerkadvies steeds belangrijker is.

WP KOOLEN heeft de specialist in huis die de rol van energiecoördinator zowel binnen uw bedrijf of instelling als op afstand/hybride kan vervullen. Dit kan op basis van een interim periode waarin de bestaande functie tijdelijk wordt vervangen, maar ook voor een langdurige periode waarbij uw eigen energiecoördinator wordt ondersteund met specifieke kennis om uw organisatie grip op energie te geven.

De energiecoördinator van WP KOOLEN kan u ondersteunen in het energiebeheer en brengt o.a:

  • Systematisch in kaart waar het energieverbruik binnen uw organisatie plaatsvindt;
  • Welke maatregelen – technisch en/of organisatorisch;
  • Wat is ‘acceptabel’ of ‘ongewoon hoog’ verbruik;
  • Energiebewustwording onder de aandacht;
  • Bepaling van de terugverdientijden.

De energiecoördinator heeft een elektrotechnische, elektronische, installatietechnische en werktuigbouwkundig HBO kennis en ervaring op HBO-niveau en is Energieprestatie adviseur Gebouwen en Maatwerkadviseur Gebouwen.

Afhankelijk van de uitgangspositie van uw bedrijf of instelling kan een grote besparing op energieverbruik, CO2-reductie en energiekosten worden gerealiseerd. Bij goed energiebeheer kunt u de energiekosten uitzetten tegen personeelskosten, bruto vloeroppervlak of productie.

U houdt de regie van de energiecoördinator zelf in handen. U kunt in overleg bepalen wanneer u de energiecoördinator over de ‘vloer’ wilt hebben. Een andere mogelijkheid is om de energiecoördinator tijdelijk in dienst te nemen. Of vervult deze rol voor enkele dagdelen per binnen het bedrijf of, indien de situatie het toelaat, op afstand, waarbij regelmatig contact bestaat en informatie uitgewisseld wordt.

Ook kan de energiecoördinator kennis overdragen aan gewezen personen binnen het bedrijf of instelling, welke op termijn de functie van energiecoördinator gaat uitvoeren.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over Project Support van een Energiecoördinator voor uw project of opdrachtgever nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van detachering.

E-mailen
Bellen