Verduurzamingsadvies
voor u

Maatwerkadviseur Woningen

Energieprestatie Maatwerkadviseur Woningen (EP-MWA-W adviseur)

De werkzaamheden in het kader van het opstellen van een maatwerkadvies worden uitgevoerd door een EP-maatwerkadviseur Woningbouw (ook wel EP-Maatwerkadviseur Woningen genoemd).

Ik beschik over

Eisen aan de vakbekwaamheid van de EP-maatwerkadviseur Woningbouw:

Een ‘EP-maatwerkadviseur Woningbouw heeft:

 • Een geldig bewijs van Vakbekwaamheid ‘Energieprestatie Adviseur Woningbouw Basis of Detail’, of
 • Een geldig bewijs van Vakbekwaamheid Energieprestatieadviseur Utiliteitsbouw (Basis of Detail)'; én
 • Een geldig bewijs van Vakbekwaamheid ‘EP-maatwerkadviseur Woningbouw’, of ‘EP-maatwerkadviseur Utiliteitsbouw’.

Te verrichten activiteiten

De EP-maatwerkadviseur Woningbouw verricht een aantal activiteiten. Onderstaand is aangegeven welke werkzaamheden de EP-maatwerkadviseur Woningbouw verricht in het kader van het maken van een maatwerkadvies:

 • Intake;
 • Informeren opdrachtgever;
 • Opname;
 • Invoer en fitprocedure;
 • Samenstellen maatregelenpakketten en doorrekening kosten;
 • Opstellen van het maatwerkadvies;
 • Levering van het maatwerkadvies;
 • Registreren;
 • Bewaren van gegevens (projectdossier).

[bron: BRL9500-MWA-W, datum: 01-07-2023, Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ ®-procescertificaat voor het afgeven van een Maatwerkadvies voor woningen en woongebouwen.]

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over Project Support van een Energieprestatie (EP) Maatwerkadviseur Woningen voor uw project of opdrachtgever nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of interim opdracht.

E-mailen
Bellen