Verduurzamingsadvies
voor u

Isolatie Schouwing


Gevelisolatie

Naast de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen met daarbij het inschakelen van een Kwaliteitsborger, kunt u een schouwing laten uitvoeren op de isolatieaspecten voor het definitieve energielabel vóór de oplevering. Hiervoor vormt de bewijslast een belangrijke factor.
U kunt natuurlijk zelf de bewijslast verzamelen, maar zodra het "dicht" is zie je er niets meer van, en bewijst het dan maar. Meestal resulteert dit voor het energielabel in een verslechtering van 10%. En dan maar hopen dat je binnen de BENG-norm zit

Met onze Isolatie Schouwing controleren wij of de isolatie goed is aangebracht om te kunnen voldoen aan de BENG-berekening.

Leidingisolatie


Leidingisolatie

Leidingisolatie is belangrijk om warmte- en koudeverlies te voorkomen. Na reparatie of vervangingswerkzaamheden wordt vaak de leidingisolatie vergeten of niet hersteld. Leidingisolatie is een energiebesparende maatregel met lage investeringskosten en hoge energiekostenbesparing.

Dakisolatie


Dakisolatie

Het dak is een van de bouwkundige constructiedelen waardoor veel warmte verloren gaat indien niet goed geïsoleerd. Goede dakisolatie is belangrijk om warmte- en koudeverlies te voorkomen.

Met onze Isolatie Schouwing controleren wij of de isolatie voldoende en goed is aangebracht.

Een Isolatie Schouwing is een investering die zichzelf terugverdient.

U ontvangt van ons een schouwrapport omtrent de controle van de aangebrachte isolatiematerialen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over de Isolatie Schouwing voor uw bedrijf, instelling of opdrachtgever nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of interim.

E-mailen
Bellen