Verduurzamingsadvies
voor u

Energiebeheer

Trias Energetica

WP KOOLEN zet zich elke dag in om Energiebeheer zeker, schoner, duurzamer, innovatiever en efficiënter te maken. Dat is mijn missie, daar werk ik dagelijks aan. Bij WP KOOLEN wil ik vooruitgang in de energievoorziening stimuleren. Energie is tenslotte een eerste levensbehoefte voor mens. Ik breng woningeigenaren en opdrachtgevers vooruit in hun doelen en energievraagstukken, maar stimuleren ook verder te kijken, naar de maatschappelijke en economische belangen en de consequenties.

Ik ga voor een intensieve samenwerking met woningeigenaren en opdrachtgevers. Samen bedenken we (maatwerk)oplossingen die net zo ambitieus als realistisch zijn. Tijdens projecten ben ik een hecht onderdeel van het team. 

We onderzoeken hoe uw woning, bedrijf of instelling (of een onderdeel daarvan) organisatorisch en/of technisch is georganiseerd op energiebeheer. 

Mijn doelen zijn om u als woningeigenaar, bedrijf of instelling te helpen om:

  • Het organisatorisch beter en/of optimaal te laten functioneren en presteren van mensen onder dagelijkse en veeleisende omstandigheden op energievraagstukken;
  • Het technisch beter en/of optimaal te laten functioneren op energievraagstukken.

Gebouwen

Om de energiebehoefte te beheersen is overzicht en visie nodig om gebouwen goed te kunnen exploiteren. Verduurzaming speelt hierbij een grote rol.

Energiebeheer is een manier om energiebehoefte, primair fossiel energiegebruik, aandeel hernieuwbare energie en energiekosten van gebouwen te beheren en beheersen. Ook energiegebruikende apparaten maken indirect deel uit aan de energiebehoefte. Om inzicht te krijgen in deze energiebehoefte zijn energielabels voor gebouwen en energielabels voor apparaten (eco-design) goede referentiepunten voor vergelijking.

Om inzicht te krijgen in uw energiebeheer heeft WP KOOLEN een aantal diensten opgesteld die u hierbij kunnen ondersteunen om de om duurzaam met energie om te gaan met daarbij andere eisen en wensen te verliezen:

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over Energiebeheer nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of detachering.

E-mailen
Bellen