Verduurzamingsadvies
voor u

Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen

Wet Kwaliteitsborging gevolgklasse 1


Met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die 1 januari 2024 in werking is getreden, wordt getracht te zorgen voor een betere bouwkwaliteit tegen lagere kosten. De kwaliteit van bouwwerken in Nederland is van hoge kwaliteit maar er er valt nog veel te halen.  Dit wordt duidelijk als de faalkosten in de bouw beter worden bekeken. Op dit moment worden de faalkosten op 10% van de omzet van bouwers geschat. Zeker nu de (grondstof)-kosten de laatste jaren op alle vlakken zijn toegenomen is kostenbeheersing belangrijker geworden. Uiteindelijk werkt het voordeel voor de bouwers door naar de gebruikers van het bouwwerk.

Een belangrijke en ingrijpende wijziging is dat bouwers (aannemers) meer verantwoordelijkheid krijgen. Ook zal de kwaliteitsborging van bouwwerken verricht gaan worden door private partijen.

Onder de Wkb verschuift de (technische) kwaliteitsborging van gemeenten naar private kwaliteitsborging bouw. Deze private kwaliteitsborging bouw zal worden uitgevoerd door de zogenoemde (private) kwaliteitsborgers. De bouwplantoetsing (algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid,  bouwfysica en technische installaties) en het toezicht op de bouwplaats zal door deze kwaliteitsborgers worden gedaan.

Bevoegd gezag controleert of de kwaliteitsborgers gecertificeerd zijn om de private kwaliteitsborging bouw te mogen doen.

De Wkb is er voor kwaliteitsverbetering en is een nieuwe manier van samenwerken tussen opdrachtgever, gemeenten (bevoegd gezag), instrumentaanbieder, kwaliteitsborger en toelatingscommissie.

Kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger is een private partij die de kwaliteitsborging volgens de in het instrument (een gecertificeerd toetsingstool) voorgeschreven werkwijze uitvoert voor en tijdens de bouw en bij de oplevering. Bij oplevering verklaart de kwaliteitsborger dat het bouwwerk voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit. Op basis van deze verklaring kan het bouwwerk gereed worden gemeld bij de gemeente (bevoegd gezag) en in gebruik worden genomen. Zie ook onze dienst Kwaliteitsborger.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen of Project Support van een Kwaliteitsborger Wkb nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of detachering.

E-mailen
Bellen